Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Home

THÔNG BÁO

Hướng dẫn cập nhập Phần mềm cấp Sở GTVT để thay đổi hạn của hạng GPLX B1 theo thông tư 48/2014/TT-BGTVT ngày 15/10/2014.

  1. Bước 1: Download file ở link dưới https://www.dropbox.com/s/dk985h2dgiy43jv/Capnhat_NgayHHHangB1_TheoThongtu_48-2014-TT-BGTVT.zip?dl=0​
  2. Bước 2: Copy vào máy Server cài CSDL GPLX của Sở, Unzip file vừa tải về
  3. Bước 3: Đăng nhập vào Microsoft SQL Server Management Studio
  4. Bước 4: Từ Microsoft SQL Server Management Studio mở file "Capnhat_NgayHHHangB1_TheoThongtu_48-2014-TT-BGTVT.sql" vừa tải về rồi chạy.(ấn F5)​

Lộ trình chuyển đổi sang giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

67/2014/TT-BG​TVT

 Phiên bản phần mềm FPT.GPLX cập nhật ngày 10/02/2014

Tra cứu Giấy phép lái xe sử dụng vật liệu PET qua hệ thống tin nhắn SMS

     Bắt đầu từ ngày 1/07/2012, việc tra cứu GPLX sử dụng vật liệu PET qua kênh SMS dành cho công dân theo cú pháp:

       TC [dấu cách] [Số GPLX] gửi đến số           

0936.083.578 hoặc 0936.081.778

        Sau khi nhận được tin nhắn, hệ thống sẽ tự động gửi các thông tin cơ bản về GPLX cần tra cứu đến công dân bao gồm: Hạng, số seri, ngày hết hạn, trạng thái vi phạm (nếu có).

 

 

 Bộ GTVT ban hành Thông tư Quy định về Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin giấy phép lái xe

Thông tư 07/2013/TT_BGTVT ngày 03/05/2013 tại đây​ 

Bộ GTVT ban hành Thông tư Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

29/11/2012 6:57 GMT+7

Ngày 07/11, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã ký ban hành Thông tư 46/2012/TT-BGTVT. Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ và đăng tải trên cổng thông tin mt.gov.vn

Hỗ trợ, hướng dẫn

Lưu ý khi nhập và tra cứu Trang thông tin Quản lý vi phạm

-  Phải nhập tất cả các mục có chữ màu đỏ

- Riêng các mục sau chữ màu đen cũng phải nhập: Ngày cấp GPLX, Chức vụ của người ra QĐ, Biển kiểm soát (nếu không có để dấu “-“)

-  Phần CMT nếu trong quyết định xử phạt không có, có thể để trống

- Lưu ý rằng, sau khi nhập thông tin, Khi ghi lại chương trình phải báo Cập nhật thành  công

-  Khi tra vi phạm phải vào phần Tra cứu vi phạm mới.

Tải chương trình cập nhật dữ liệu GPLX trên sổ cái, bản kê  tại đây để cập nhật bổ sung
 
 
 

 Tra cứu GPLX

 
Số GPLX:  
   
     
 

 Liên kết