Nhập số GPLX đã cấp
Ngày sinh: dd/MM/yyyy (nếu GPLX PET) hoặc Năm sinh: yyyy (nếu GPLX cũ)

Thông báo

LỊCH TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

Chưa có bài viết nào

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Lưu ý khi nhập và tra cứu Trang thông tin Quản lý vi phạm

- Phải nhập tất cả các mục có chữ màu đỏ

- Riêng các mục sau chữ màu đen cũng phải nhập: Ngày cấp GPLX, Chức vụ của người ra QĐ, Biển kiểm soát (nếu không có để dấu “-“)

- Phần CMT nếu trong quyết định xử phạt không có, có thể để trống

- Lưu ý rằng, sau khi nhập thông tin, Khi ghi lại chương trình phải báo Cập nhật thành công

- Khi tra vi phạm phải vào phần Tra cứu vi phạm mới.

Tải chương trình cập nhật dữ liệu GPLX trên sổ cái, bản  tại đây để cập nhật bổ sung

Thủ tục hành chính