Cung cấp thông tin, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện Dịch vụ công Đổi giấy phép lái xe và Cấp mới giấy phép lái xe trực tuyến mức 4

 

Hệ thống liên thông điện tử với các cơ quan ngành Y tế, ngành Công an trong xác nhận thông tin giúp người dân có thể thực hiện dịch vụ đơn giản, nhanh chóng tại nhà.

 

 Cung cấp tính năng giúp người dân có thể thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi việc xử lý hồ sơ, trả kết quả tại nhà

Cung cấp nền tảng thanh toán trực tuyến qua nhiều ngân hàng, trung gian thanh toán để người dân dễ dàng thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện dịch vụ công

Thông tin các dịch vụ công cung cấp

Đổi giấy phép lái xe trực tuyến mức 4

Điều kiện thực hiện

- Đổi giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp

- Giấy phép lái xe phải có trong hệ thống thông tin giấy phép lái xe, bảng kê danh sách cấp giấp phép lái xe (sổ quản lý)

- Hiện KHÔNG bị tạm giữ hoặc tước giấy phép lái xe

- Có giấy khám sức khỏe điện tử tại các cơ sở khám chữa bệnh sau: Bệnh viện E, bệnh viện GTVT,...

Thành phần hồ sơ

- Giấy phép lái xe

- Chứng minh nhân dân

- Giấy chứng nhận sức khỏe (Điều khiển các phương tiện giao thông cơ giới)

Lệ phí

135.000 VNĐ

Cơ quan giải quyết

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Cấp mới giấy phép lái xe trực tuyến mức 4

Đối tượng thực hiện

Người đạt kết quả sát hạch

Điều kiện thực hiện

Có tên trong cơ sở dữ liệu quản lý kết quả sát hạch toàn quốc

Cơ quan giải quyết

- Sở Giao thông vận tải các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam