Đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện công tác QLBT KCHTGTĐB theo kế hoạch bảo trì năm 2018

Tổng Cục trưởng Tổng cục ĐBVN Nguyễn Văn Huyện yêu cầu các đơn vị khẳn trương triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (QLBT KCHTGTĐB) theo kế hoạch bảo trì năm 2018.

Ngày 02/10, Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Huyện vừa ký phát hành văn bản số 6505/TCĐBVN-QLBTĐB-KHĐT về đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện công tác QLBT KCHTGTĐB theo kế hoạch bảo trì năm 2018 gửi các Cục Quản lý đường bộ: I, II, III, IV; Các Ban QLDA thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; Các Sở Giao thông vận tải được giao quản lý quốc lộ.

Văn bản nêu rõ, căn cứ báo cáo kết quả thực hiện công tác QLBT KCHTGTĐB 9 tháng đầu năm 2018 của các đơn vị gửi về cho thấy: Tính đến ngày 20/9/2018, tổng giá trị khối lượng công tác QLBT KCHTGTĐB đã hoàn thành nghiệm thu A-B là 3.775 tỷ đồng/6.651 tỷ đồng, đạt 56,76% so với lượng vốn đã được giao và 52,43% so với kế hoạch giao cả năm 2018. Đặc biệt, trong đó còn một số đơn vị chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu SCĐK như: Cục QLĐB I còn 4 dự án, Cục QLĐB II còn 2 dự án; các Sở GTVT Hòa Bình, Điện Biên, Lào Cai và Kiên Giang còn 3 dự án; các Sở GTVT Quảng Ninh, Nam Định và Phú Yên còn 2 dự án; một số đơn vị còn 01 dự án chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu như Cục QLĐB III, Sở GTVT Hà Giang, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nam, Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum và Bình Phước.

Nhằm đảm bảo tiến độ công tác QLBT KCHTGTĐB theo kế hoạch năm 2018, hoàn thành 100% công tác giải ngân đối với các nguồn vốn đã được cấp, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị chưa hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu, phải khẩn trương hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xong trước ngày 10/10/2018; tổ chức triển khai thi công trên hiện trường đối với các dự án này ngay trong đầu tháng 10/2018. Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ xem xét cắt giảm các dự án năm 2019 dự kiến giao làm chủ đầu tư cho các đơn vị có dự án bị chậm trễ theo kế hoạch 2018.

2. Đối với các dự án đã hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu: Chỉ đạo các đơn vị thi công, bằng mọi biện pháp tăng cường nhân công, vật tư, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, nhanh chóng sửa chữa triệt để các hư hỏng theo kế hoạch; song song với việc thi công trên hiện trường, phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu, thanh toán để gửi Kho bạc và các đơn vị có liên quan nhằm đảm bảo kế hoạch giải ngân theo đúng kế hoạch.

3. Đối với các dự án có trong kế hoạch bảo trì năm 2018, nhưng khả năng không hoàn thành trong năm 2018, đề nghị các đơn vị chủ động rà soát, đề xuất phương án và báo cáo Tổng cục sớm để để điều chỉnh, điều hòa kế hoạch chung. 

Căn cứ yêu cầu trên, các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện.

Nguồn: Tổng cục ĐBVN


Nguồn:

Tin liên quan

Liên kết