Tài liệu và phần mềm DVC mức độ 4 đổi giấy phép lái xe toàn quốc

TÀI_LIỆU_HƯỚNG_DẪN_SỬ_DỤNG_CÁN_BỘ.pdf 

TÀI_LIỆU_HƯỚNG_DẪN_SỬ_DỤNG_NGƯỜI_DÂN.pdf 

TÀI_LIỆU_HƯỚNG_DẪN_SỬ_DỤNG_QT_Đơn_vị.pdf

TÀI_LIỆU_HƯỚNG_DẪN_SỬ_DỤNG_QTHT.pdf

PHẦN MỀM DVCC4 ĐỔI GPLX PHIÊN BẢN V40 (LƯU Ý: PHẦN MỀM PHIÊN BẢN V40 CHỈ DÙNG ĐỂ TIẾP NHẬN DVCC4. TOÀN BỘ NGHIỆP VỤ KHÁC DÙNG PHẦN MỀM PHIÊN BẢN V36 ĐỂ XỬ LÝ HỒ SƠ)

PHẦN MỀM DVCC4 ĐỔI GPLX PHIÊN BẢN V41 (CẬP NHẬT TÌNH TRẠNG ĐÃ TRẢ CHO CÔNG DÂN) 

PHẦN MỀM DVC4(TOÀN TRÌNH) PHIÊN BẢN V46. Nội dung cập nhật: xử lý đồng bộ nơi cư trú khi có cập nhật mới; chặn các phần mềm bản cũ đăng nhập vào hệ thống tránh bị tự động từ chối hồ sơ

LƯU Ý: giải nén file zip v41 vào thư mục đang chạy phần mềm v40 (không cần cập nhật script)


Nguồn:

Tin liên quan

Liên kết